Prof.Dr.Arzu TATLIPINAR

Arzu TATLIPINAR Kimdir

Doğum Tarihi: 04.10.1972

Yabancı Dil: İngilizce (2010 ÜDS: 90, 2010 KPDS: 83)

Öğrenim Durumu:

Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1989-1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kulak Burun Boğaz Ankara Üniversitesi 1997-2001

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Septum Deviasyonlarının Standardizasyonu ve Preoperatif-Postoperatif Dönemde Akustik Rinometrik İncelemesi / Prof. Dr. Rıza Keser

Görevler:

Dr.Ar.Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 1997-2001

Misafir KBB Uzmanı (Aktif Cerrahi Eğitim) Ferrara Üniversitesi Otorinolarengoloji Bölümü, Ferrara, İtalya (Program Direktörü: Prof.Dr. Antonio Pastore) 2001 Mart

Uzman Dr. TC Maliye Bakanlığı Kurum Polikliniği, Ankara 2001-2002

Uzman Dr. SB Denizli Devlet Hastanesi, Denizli 2002-2008

Gözlemci, Araştırmacı (Research Fellow) Johns Hopkins Üniversitesi Otorinolarengoloji Bölümü, Baltimore, ABD (Program Direktörü: Prof. Dr. John Niparko) 2004-2005

Uzman Dr. SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. KBB Kliniği, İstanbul 2008-2013

Gözlemci, Kursiyer House Ear Institute, Los Angeles, ABD (Program Direktörü: Prof. Dr. Derald Brackman) 2009 Şubat-Mart

Gözlemci, Kursiyer Michigan Üniversitesi Otorinolarengoloji Bölümü, Ann Arbor, ABD (Program Direktörü: Prof. Dr. Steive Tellian) 2010 Eylül-Ekim

Doç.Dr. SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 2012

Başasistan SB Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 2013 Şubat

Eğitim Görevlisi - Eğitim ve İdari Sorumlu SB Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 2013-2017

Kursiyer Complete Ear Surgery Course, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, Edinburgh, İngiltere 2016 Nisan

Gözlemci,Kursiyer Gruppo Otologica, Piacenza, İtalya ( Program Direktörü: Prof.Dr. M. Sanna) 2016 Haziran

Gözlemci Causse Clinic, Colombiers, Fransa ( Program Direktörü: R. Vincent) 2017 Şubat

Prof.Dr. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul 2017

Prof.Dr. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 2018 - 2021

Prof.Dr. Acıbadem Fulya Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul 2021

‘’Visiting Professorship’’ Programı, Stanford Üniversitesi Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü, San Francisco, ABD (Program Direktörü: Prof. R.Jackler) 1-31 Ağustos 2019

İdari Görevler

1.SB Denizli DevletHastanesi- Kulak Burun Boğaz Kliniği Sorumlusu (2002-2003)

2.Haydarpaşa Numune 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği Sorumlusu (2011 Nisan-Ekim)

3.SBÜ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu (2013-2017)

4. SBÜ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Sorumlusu (2013-2017)

Diğer Görevler

1.Yeditepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar ve Etik Kurul Üyeliği, 2016-Halen

2. Boğaziçi Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı, 2013-2016

3. İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi Editör Yardımcılığı, 2016-2017

Mezuniyet Sonrası Eğitim

1. Ferrara Üniversitesi Otorinolarengoloji Bölümü, Ferrara, İtalya (2001 Mart-Nisan)

2. Johns Hopkins Üniversitesi Otorinolarengoloji Bölümü, Baltimore, ABD (2004-2005)

3. House Ear Institute, Los Angeles, ABD (2009 Şubat-Mart)

4. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü MÜSEM Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanımına Ait Eğitim (Nisan 2009)

5. Michigan Üniversitesi Otorinolarengoloji Bölümü, Ann Arbor, ABD (2010 Eylül-Ekim)

6.‘’Visiting Professorship’’ Programı, Stanford Üniversitesi Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü, San Francisco, ABD (Program Direktörü: Prof. R.Jackler) 1-31 Ağustos 2019 7. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Özel Öğrenci Statüsünde Eğitim (2011 Güz Dönemi)

8. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Odyoloji Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Özel Öğrenci Statüsünde Eğitim (2013 Bahar Dönemi, 2014 Bahar Dönemi)

9. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Otoloji Okulu, 2012-2014.

10. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Rinoloji Okulu, 2013-2014.

11. Etik Kurulların Yapılandırılması için Standardizasyon Kursu Programı, 30-31 Ekim 2014.

12. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Larengoloji ve Foniatri Okulu, 2014-2015.

13. Complete Ear Surgery Course, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, Edinburgh, İngiltere, April 2016.

14. Gruppo Otologica, Piacenza, İtalya, Haziran 2016.

15. Causse Clinic, Colombiers, Fransa, Şubat 2017.

16. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktorası 2020

Ödüller ve Başarılar

1. Bildiri Birinciliği, 32. Türk Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2010.

2. Vertigo sınavı 2. ciliği, Vertigo Toplantısı, Kıbrıs, 2011

3. Kanal KBB 2011 yılı SCI /SCI-E en fazla yayına sahip uzmanlarımız 2. cilik ödülü.

4. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi, 2012

5. Başasistanlık sınavı 1. (yazılı sınav/2012 Kasım) ve 2. Etaplar (sözlü sınav/ 2013 Şubat) sonrası başarılı olarak kadroya atanma

6. EBE-ORL (The European Board Examination in Otorhinolaryngology Head Neck Surgery) ‘ce düzenlenen Otorinolarengoloji Avrupa Board Sınavı yazılı ve sözlü sınavda başarılı olarak ‘’Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Avrupa Board Fellovu’’ ünvanını kazanmak, 2014.

7. Otoloji-Nörootoloji alanında en iyi araştırma ikinciliği, 37. Türk Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2015.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1.Cerrahi ve Perkütan Trakeotominin Serum Tiroid Hormonlarının Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması / Dr. Erkan Esen-2010 (Tamamlanmış Tez)

2.Otoskleroz Tanısı Bulunan Hastalarda COL1A1 Gen Polimorfizminin Hastalık Etyolojisine Etkisi / Dr.Ö.Ç. Ertugay-2011 (Tamamlanmış Tez)

3. İyonizan Radyasyonun Gastroösefageal Reflü ve Larengofarengeal Reflüye Bağlı Kronik İnflamasyon Zemininde Larenks ve Ösefagus Mukozasına Olan Etkilerinin Deneysel Hayvan Modeliyle Histopatolojik Yöntemle İncelenmesi (Deneysel Çalışma) / Dr.Mehmet Süleyman Oyan-2014 (Tamamlanmış Tez)

4. Travmatik Fasial Paralizili Sıçanlarda Lipoik Asit ve Metil Prednizolonun Sinir İyileşmesi Üzerine Etkileri (Deneysel Çalışma) / Dr.Emrah Tekdemir-2015 (Tamamlanmış Tez)

5. Hipotiroidinin Larenks ve Parotis Üzerine Histopatolojik Etkisinin Araştırılması (Deneysel Çalışma)/ Dr. Selami Uzun-2016 (Tamamlanmış Tez)

6. Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Astaksantin Etkisinin Otoakustik Emisyon, Total antioksidan Kapasite Ölçümü ve Histopatoloji Yöntemleriyle İncelenmesi (Deneysel Çalışma) / Dr. Mustafa Emrah Kınal-2016 (Tamamlanmış Tez)

7. Kronik Otitis Media Hastalarında Kemikcik Defekti Oluşumu ile Osteoprotegerin ve NLRP 3 İnflamazom Gen Polimofizmi İlişkisinin İncelenmesi / Dr. Serhan Keskin-2017 (Tamamlanmış Tez)

8. Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Obstrüksiyon Tipleriyle Dikkat Parametrisinin İlişkisinin Araştırılması / Dr. Ceren Durgun-2017 (Tamamlanmış Tez)

Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Verdiği Dersler

2017-2018 Güz Dönemi Dönem 3 Okan Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi Dersleri

1.Principals of diagnosis and treatment in ENT infections, Pharynx and deep neck infections-2 hours

2. Acute airway obstruction: Causes and treatment in ENT-2 hours 2017-2018

2017-2018 Bahar Dönemi Dönem 3 Okan Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi Dersleri

1.Practical approach to vertigo-1 hour

2.Simulated patient application: Practical approach to vertigo: Bedside examination-1 hour 2018-2019

2018-2019 Güz Dönemi Dönem 3 Okan Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi Dersleri

1. Principals of diagnosis and treatment in ENT infections, -1 hour

2. Pharynx and deep neck infections.- 1 hour

3. Otogenic and sinus infections- 1 hour

2018-2019 Güz Dönemi Dönem 3 Okan Üniversitesi Türkçe Tıp Fakültesi Dersleri

1. KBB Enfeksiyonlarında teşhis ve tedavi prensipleri- 1 saat

2. Farenks ve derin boyun enfeksiyonları-1saat

3. Otojenik ve sinüs enfeksiyonları-1 saat

2018-2019 Güz Dönemi Dönem 5 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dersleri

1. Farenks ve derin boyun enfeksiyonları- 1 saat

2. Fasial Paralizi- 1 saat

3. Maksillofasial Travmalar- 1 saat

2018-2019 Bahar Dönemi Dönem 5 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dersleri

1. Farenks ve derin boyun enfeksiyonları- 1 saat

2. Fasial Paralizi- 1 saat

3. Maksillofasial Travmalar- 1 saat

2019-2020 Güz Dönemi Dönem 5 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dersleri

1. Farenks ve derin boyun enfeksiyonları- 1 saat

2. Fasial Paralizi- 1 saat

3. Maksillofasial Travmalar- 1 saat

Moderatörlük Yaptığı Toplantılar

G1.7.Solunum Zirvesi, Artvin, 2015.

G2. Uzmanlar Konuşuyor / Baş- Boyun Kitleleri Oturumu.37. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

HAKEMLİK YAPTIĞI TIP DERGİLERİ

H1. Laryngoscope

H2. Acta Oto-Laryngologica

H3. European Archieves of Otorhinolarygology

H4. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

H5. Türk Otorinolarengoloji Arşivi

H6. Boğaziçi Tıp Dergisi

H7. Ok Meydanı Tıp Dergisi

H8. İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Rinoloji Derneği

Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Larengoloji Derneği

Maksillofasial Cerrahi Derneği

Robotik Cerrahi Derneği

American Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

Prof.Dr.Arzu TATLIPINAR

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Gerçeker M, Yorulmaz İ, Ural Tatlıpınar A. Ses ve Konuşma. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000; 8(1):71-78.

D2. Ural Tatlıpınar A, Beder E, Anadolu Y. Meniere Hastalığı Tedavisinde Yeni Görüşler. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000; 8(2):150-156.

D3. Ural Tatlıpınar A, Dursun G. Videolarengostroboskopinin Ses Hastalıklarının Tanı ve Tedavisindeki Klinik Önemi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000; 8(3):195-201.

D4. Gerçeker M, Anadolu Y, Tatarağasi A, Ural Tatlıpınar A. Çocuklarda İşitme Kayıpları: Etyoloji-Klinik-Tedavi. KBB Postası , 2001; 11(1,2,3,4):41-55.

D5. Anadolu Y, Ural Tatlıpınar A, Gerçeker M, Aytaç S. Servikal Vagustan Köken Alan Kistik Schwannoma. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2001; 9:121-124.

D6.Ural Tatlıpınar A, Keser R, Anadolu Y. Septum Deviasyonlarında Preoperatif-Postoperatif Dönemde Akustik Rinometrik Değerlendirme. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2001; 9:68-73.

D7. Anadolu Y, Özgürsoy OB, Ural Tatlıpınar A. Alt Konka Hipertrofisinde Radyofrekans İle Konka Redüksiyonu. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2001; 9:129-133.

D8.Ural Tatlıpınar A, Gerçeker M, Yorulmaz İ. Burunda Over Kanseri Metastazı. Olgu Sunumu. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9: 160-163.

D9. Tatlıpınar A, Uslu C, Esen E. Bilateral Konka Büllozayla Birliktelik Gösteren Sfenokoanal Polip: Vaka Takdimi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009; 49(3): 203-205.

D10. Yüksel Ö, Tuncel A, Uslu C, Esen E, Tatlıpınar A, Dede O, Sheidaei S, Ertugay ÖÇ. Horlama Şikayeti ile Gelen Hastalara Yaklaşımımız. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009; 49(3): 194-202.

D11. Tatlıpınar A, Gökçeer T, Esen E. Organik Vokal Kord Patolojilerinde Klinik Deneyimimiz. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009; 49(4): 229-233.

D12. Tatlıpınar A, Uslu C, Esen E, Gürsan SÖ, Güneş P. Multifokal Yerleşimli Pilomatriksoma. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2010; 18(2): 78-81.

D13. Tatlıpınar A, Gökçeer T, Tuncel A. Timpanoplastide Temporal Kas Fasya Greftinin Başarısını Etkileyen Faktörler. KBB Forum, 2010; 9(4): 88-94.

D14. Tatlıpınar A, Gökçeer T, Köksal S, Esen E. Koanaya Ulaşan İzole Nazal Polipli Olgularda Klinik Deneyimimiz. KBB Forum, 2010; 9(2): 25-29.

D15. Tatlıpınar A, Gökçeer T, Gerçeker M, Tuncel A, Ertugay ÖÇ, Güneş P. Majör Tükrük Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri. Gazi Medical Journal, 2010; 22: 97-99.

D16. Tatlıpınar A, Gökçeer T, Uslu C, Tuncel A, Esen E. Tip 1 Timpanoplastide Perikondriumlu Kıkırdak Ada Grefti ve Temporal Adale Fasyasının Karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2011; 19(2): 59-65.

D17. Tatlıpınar A, Gökçeer T, Ertugay ÖÇ, Özkara S. Submandibular Bezin Castleman Hastalığı. Gazi Medical Journal, 2011; 22: 97-99.

D18. Tatlıpınar A, Esen E, Balta M, Sheidaei S, Gökçeer T. Premenapozal ve Postmemapozal Kadınların Nazal Fizyolojik Bulgular Yönünden Karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2012; 20: 15-20.

D19. Tuncel A, Karaman M, Sheidaei S, Tatlıpınar A, Esen E. Parotis Cerrahisi Sonrası Klinik Bulgular ve Minör Testle Tanı Konulan Frey Sendromunun İnsidansının Karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2012; 22(4): 200-206.

D20. Kınal E, Tatlıpınar A, Uzun S, Deveci HS. Bir Objektif Tinnitus Sebebi: Yüksek ve Dehissan Juguler Bulb. Boğaziçi Tıp Dergisi, 2013; 1(1): 41-43.

D21. Tekdemir E, Tatlıpınar A, Keskin S, Dündar TA. Konka Bülloza Septal Deviasyon İlişkisi ve Septal Deviasyonu Olan Hastalarda Preoperatif Paranazal Sinüs Tomografisinin Değeri. Boğaziçi Tıp Dergisi, 2015; 2(3): 100-2.

D22. Kınal E, Beyazgün V, Tatlıpınar A, Özbay N. Ağız Tabanı Dermoid Kisti. Olgu Sunumu. Boğaziçi Tıp Dergisi, 2015; 2(3): 113-6.

D23.Tatlıpınar A, Kınal E. Bilateral Abdüktör Vokal Kord Paralizilerine Cerrahi Yaklaşım. Boğaziçi Tıp Dergisi, 2016; 3(1):40-45.

D24. Özdoğan H. Arı DE, Şirin S, Tatlıpınar A, Kabukçu M, Tekdemir E, Kuran G. Septoplasti Olgularında Lokal Uygulanan Lidokain ve Bupivakainin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. KBB Forum 2019;18(2): 129-133.

D25. Koçdor P, Elhakan E, Şenkal E, Tatlıpınar A. Adenoidektomi Sonrası Kilo Alımı, Boy Artışı ve Ebeveyn Memnuniyeti. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2019; 27(2): 45-50.

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Bhatti N, Tatlipinar A, Mirski M, Koch WM, Goldenberg D. Percutaneous dilation tracheotomy in intensive care unit patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 136(6):938-41.

A2. Bhatti N, Mirski M, Tatlipinar A, Koch WM, Goldenberg D. Reduction of complication rate in percutaneous dilation tracheotomies. Laryngoscope 2007; 117(1):172-5.

A3. Nahas Z, Tatlipinar A, Limb CJ, Francis HW. Spontaneous meningoencephalocele of the temporal bone: clinical spectrum and presentation. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134(5):509-18.

A4. Uslu C, Tek A, Tatlipinar A, Kilicarslan Y, Durmus R, Ay Ogredik E, Karaman M, Oysu C. Cartilage reinforcement tympanoplasty : otological and audiological results. Acta Otolaryngol 2010; 130: 375-83.

A5. Tatlıpınar A, Tuncel A, Öğredik EA, Gökçeer T, Uslu C. The Role of Computed Tomography Scanning in Chronic Otitis Media. European Archieves of Otorhinolaryngology, 2012; 269(1): 33-8. Epub 2011 Mar 24.

A6. Yew M, Dubbs B, Tong O, Nager GT, Niparko JK, Tatlipinar A, Francis HW. Arachnoid Granulations of the Temporal Bone: A Histologic Study of Dural and Osseous Penetration. Otol Neurotol, 2011; 32(4): 602-9.

A7. Tatlıpınar A, Duman D, Uslu C, Egeli E. The effects of obstructive sleep apnea syndrome due to adenotonsillar hypertrophy on the cardiovascular system in children. The Turkish Journal of Pediatrics, 2011; 53(4): 359-63.

A8. Tatlıpınar A, Dede O, Esen E, Gökçeer T. Combined sphenoid and frontal sinus aplasia accompanied by bilateral maxillary sinus hypoplasia in a child with sinusitis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 2011; 6:149-52.

A9. Tatlıpınar A, Çimen B, Duman D, Esen E, Köksal S, Gökçeer T. Effect of adenotonsillectomy on endothelin-1 and C-reactive protein levels in children with sleep-disordered breathing. Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2011; 145(6):1030-5.

A10. Tatlıpınar A, Güneş P, Özbeyli D, Çimen B, Gökçeer T. Effects of Ovariectomy and Estrogen Replacement Therapy on Laryngeal Tissue: A Histopathological Experimental Animal Study. Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2011; 145(6):987-91.

A11. Karaman M, Tuncel A, Sheidaei S, Karabulut MH, Tatlıpınar A. Functional capacity of the thyroid autograft and heterograft: An experimental study. Head Neck, 2012; 34(5):702-8.

A12. Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T. The Effect of Adenotonsillectomy on Serum Insulin Like Growth Factors and the Adenoid/Nasopharynx Ratio in Pediatric Patients: A Blind, Prospective Clinical Study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2012; 76(2): 248-52.

A13. Tatlıpınar A, Dursun G, Dizbay Sak S, Yağci C. Comparison of Videolaryngoscopy and Computed Tomography Findings with Histopathological Results in Larynx Cancers. Turkish Journal of Medical Sciences, 2012; 32(1):104-11.

A14. . Tatlıpınar A, Biteker M, Meriç K, Bayraktar Gİ, Tekkeşin Aİ, Gökçeer T. Adenotonsillar Hypertrophy: Correlation Between Obstruction Types and Cardiopulmonary Complications. Laryngoscope 2012; 122(3):676-80.

A15. Esen E, Karaman M, Deveci I, Tatlıpınar A, Tuncel A, Sheidaei S, Esen S. Analysis and comparison of changing in thyroid hormones after percutaneous and surgical tracheotomy. Auris Nasus Larynx. 2012; 39(6): 601-5.

A16. Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T. Response to the letter to the editor regarding ‘‘ The effect of adenotonsillectomy on serum insuline like growth factors and the adenoid/nasopharynx ratio in pediatric patients: A blind, prospective clinical study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology2012; 76(5): 763-764.

A17. Ertugay OC, Ata P, Kalaycik Ertugay C, Kaya KS, Tatlipinar A, Kulekci S. Association of COLA1 polymorphism in Turkish patients with otosclerosis. Am J Otolaryngol 2013; 34(5): 403-406.

A18. Tatlıpınar A, Kartal İ. The evaluation of thyroid nodules. Thyroid Disorders Ther 2015; 4: 2-5.

A19. Tatlıpınar A, Kınal E. Links and risks associated with adenotonsillectomy and obesity. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics 2015; 6: 123-7.

A20. Tekdemir E, Tatlipinar A, Özbeyli D, Tekdemir Ö, Kınal E. The effects of lipoic acid and methylprednisolone on nerve healing in rats with facial paralysis. Acta Otolaryngol 2018; 8:1-5.

A21. Oyan S, Tatlıpınar A, Atasoy BM, Güneş P, Özbeyli D, Keskin S, Değerli AD. Early effects of irradiation on laryngeal mucosa in a gastroesophageal reflux model: an experimental study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275(8): 2089-2094

A22. Keskin S, Tatlıpınar A, Ata P, Uzun S, Kınal ME, Erkal B. Association between occurrence of ossicular chain defect and osteoprotegerin gene expression in patients with chronic otitis media.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 May;276(5):1321-1325.

A23. Kınal ME, Tatlıpınar A, Uzun S, Keskin S, Tekdemir E, Özbeyli D, Akakın D. Investigation of Astaxanthin Effect on Cisplatin Ototoxicity in Rats by Using Otoacoustic Emission, Total Antioxidant Capacity, and Histopathological Methods. Ear Nose Throat J. 2019 Sep 26:145561319866826. [Epub ahead of print].

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ural A, Dursun G, Küçük B, Sami E, Yosunkaya T. T1 Glottik Kanserlerin Tedavisinde CO2 Lazer ile Kordektomi. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 1997.

E2. Anadolu Y, Ural A, Gerçeker M, Aytaç S. Servikal Vagustan Köken Alan Kistik Schwannoma. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

E3. Ural Tatlıpınar A, Gerçeker M, Yorulmaz İ. Burunda Over Kanseri Metastazı : Olgu Sunumu. 26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya, 2001.

E4. Ural Tatlıpınar A, Keser R, Anadolu Y. Septum Deviasyonlarının Standardizasyonu ve Preoperatif-Postoperatif Dönemde Akustik Rinometrik İncelemesi. 26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya, 2001.

E5. Tatlıpınar A, Tuncel A, Uslu C, Öğredik EA. Kronik Otitis Mediada Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Değeri. 31. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2009.

E6. Tatlıpınar A, Dursun G. Larenks Kanserlerinde Videolarengostroboskopi, Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ve Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması. 31. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2009.

E7. Öğredik EA, Tuncel A, Esen E, Dede O, Uslu C, Tatlıpınar A. Baş Boyun Kitlelerinin Analizi. 31. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2009.

E8. Tatlıpınar A, Gökçeer T, Ertugay ÖÇ, Özkara S. Submandibular Bezin Castleman Hastalığı. 32. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2010.

E9. Tatlıpınar A, Esen E, Balta M, Sheidaei S, Gökçeer T. Menapozun Nazal Fizyoloji Üzerine Etkisi. 32. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2010.

E10. Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T. Çocuklarda Nazofarengeal Obstrüksiyon Oranının ve Adenotonsillektominin IGF-1 ve IGFBP-3 Düzeylerine Etkileri. 32. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2010.

E11. Tatlıpınar A, Biteker M, Meriç K, Bayraktar G, Tekkeşin Aİ, Gökçeer T. Adenotonsiller Hipertrofili Çocuklarda Obstrüktif Patoloji Tipinin Kardiyolojik Komplikasyonlarla İlişkisi. 33. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kogresi, Belek, Antalya, 2011.

E12. Verim A, Düzci Ö, Naiboğlu B, Tatlıpınar A, Tepe Karaca Ç. Parotis Bezinin Seyrek Görülen Metastatik Kitlesi. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, 2011.

E13. Tatlıpınar A, Delice S, Döşoğlu N, Gökçeer T, Aksaray S. Tonsillektomi ve Adenoidektomi Yapılan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalarda Slime Faktör(Biyofilm) Oluşumunun Araştırılması. I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2011.

E14. Kınal E, Tatlıpınar A, Uzun S, Deveci HS. Bir Objektif Tinnitus Sebebi: Yüksek ve Dehissan Juguler Bulb. 35. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E15. Oyan MS, Tatlıpınar A, Keskin S, Beyazgün V. Dış Kulak Yolu Tıkanıklığı Nedenlerinden Osteom ve Ekzostos: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E16. Tatlıpınar A, Boz ES, Aksaray S, Verim A, Balta M. Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media ile Helikobakter Pilori İlişkisi. 35.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E17. Tatlıpınar A, Ertugay ÖÇ, Balta M, Kınal E. Tek Taraflı Kronik Otitis Mediada Nazal Mukosiliyer Klirensin Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Belek, Antalya, 2014.

E18. Oyan MS, Tatlıpınar A, Güneş P, Atasoy BM, Özbeyli D, Keskin S, Dağlı A. İyonizan Radyasyonun Gastroösefageal Reflü ve Larengofarengeal Reflüye Bağlı Kronik İnflamasyon Zemininde Larenks ve Ösefagus Mukozasına Olan Etkilerinin Deneysel Hayvan Modeliyle Histopatolojik Yöntemle İncelenmesi. 36.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E19. Keskin S, Tatlıpınar A, Beyazgün V, Dündar T. Tip 1 Timpanoplastide Anterior Annuler Açının Temporofasial Greftle Desteklenmesinin Erken Dönemde İşitme Sonuçları ve Greft Başarısı Üzerine Etkisi. 36.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E20. Keskin S, Tatlıpınar A, Uzun S, Beyazgün V, Özbay N. Parotis bezi yerleşimli Ekstranodal Zon B Hücreli Lenfoma: olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E21. Keskin S, Tekdemir E, Dündar TA, Tatlıpınar A. Nazal kavite yerleşimli nörofibrom: Olgu sunumu. 11. Türk Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya 2015.

E22. Tekdemir E, Tatlıpınar A, Keskin S, Dündar TA. Konka Bülloza Septal Deviasyon İlişkisi ve Septal Deviasyonu Olan Hastalarda Preoperatif Paranazal Sinüs Tomografisinin Değeri 11. Türk Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015.

E23. Mustafa Emrah Kınal, Arzu Tatlıpınar, Emrah Tekdemir, Tuğba Aslan Dündar. Tiroglossal Duktus Papiller Karsinomu: Olgu Sunumu. 37. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E24. Arzu Tatlıpınar, Emrah Kınal, Serhan Keskin. Mastoid havalanma kaybı ve bilateral tutulum tip 1 timpanoplastide başarıyı etkiler mi? 37. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E25. Selami Uzun, Arzu Tatlıpınar, Vehip Beyazgün, Serhan Keskin. Ginkgobiloba Ekstresi Kullanım Öyküsü Olan Hastada Peroperatif Dönemde Görülen Adenoid Kanaması: Olgu Sunumu. 37. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E26. Selami Uzun, Arzu Tatlıpınar, Tuğba Aslan Dündar, Vehip Beyazgün, Mustafa Emrah Kınal. Bell Paralizisinin etiyopatogezinde ve tedavisinin etkinliğinde Diabetes Mellitus ve Hipertansiyonun Rolü. 37. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E27. Emrah Tekdemir, Arzu Tatlıpınar, Dilek Özbeyli, Özge Tekdemir, Mustafa Emrah Kınal. Fasiyal Paralizili Sıçanlarda Lipoik Asid ve Metilprednizolonun Sinir İyileşmesine Etkileri. 37. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E28.Kınal ME, Tatlıpınar A, Uzun S, Şirin S, Dündar TA, Keskin S. Sigara İçen ve İçmeyen Allerjik Rinitli Hastalarda Levosetirizin Etkisinin Değerlendirilmesi.12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Otoloji-Nörootoloji Kongresi, Antalya, 2016.

E29. Uzun S, Tatlıpınar A, Kınal E, Keskin S, Özbeyli D, Çimen B, Güneş P. Deneysel Hipotiroidi Oluşturulan Sıçanlarda Parotis Glandı ve Larenksteki Değişikliklerin Histopatolojik Olarak İncelenmesi (Deneysel Çalışma). 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2016.

E30. Tekdemir E, Tatlıpınar A, Erdoğan RB, Çokay Bİ, Somay A, Toraman M. Nadir Bir Larenks Tümörü: Malign Fibröz Histiostoma. 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2016.

E31. Kınal ME, Tatlıpınar A, Uzun S, Keskin S, Tekdemir E, Özbeyli D, Akakın D. Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesine Astaksantin Etkisinin Otoakustik Emisyon, Total Antioksidan Kapasite ve Histopatoloji Yöntemleriyle Araştırılması. 39. Ulusal Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2017.

E32. Keskin S, Tatlıpınar A, Eren PA, Uzun S, Kınal ME. Kronik Otitis Media Hastalarındaki Kemikcik Defekti Oluşumu ile Osteoprotegerin ve NLRP3 İnflamazom Gen Polimorfizmi İlişkisinin İncelenmesi. 39. Ulusal Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2017.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Aydıntuğ S, Gungor Turkmen EA, Ural Tatlıpınar A, Demırer S, Ozgursoy O, Akcay P, Yorulmaz I, Kucuk B Evaluation of Parameters Determining Malnutrition Status in Patients Undergoing Laryngectomy. Congress of Nutritional Practice 2001, Aspen A.B.D, 2001 (Abstract: Nutrition in Clinical Practice, 17(1):61, 2002.

B2. Goldenberg D, Tatlipinar A, Koch WM, Bhatti NI. Percutaneous Dilation Tracheotomy in Intensive Care Unit Patients : Our Experience with 274 Patients. American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation Annual Meeting, Los Angeles, ABD, 2005.

B3. Streubel SO, Tatlipinar A, Limb CJ. Cochlear Implantation in Children with Multiple Disabilities. American Academy of Otolaryngology Annual Meeting, Los Angeles, ABD, 2005.

B4. Goldenberg D, Mirski M, Tatlipinar A, Bhatti NI. Reduction of Complication Rate in Percutenous Dilation Tracheostomy. Triological Society Meeting, Chicago, Illinois, ABD, 2006.

B5. Tatlipinar A, Kartal İ, Gözü H, Gökçeer T. The effect of hormone replacement therapy on hearing function in hypothyroid patients. ENDO , Boston, Massachusetts, ABD, 2011.

B6. Tatlıpınar A, Oysu Ç, Uslu Ü, Yiğit A, Verim A. The Role of Estrogen on Rat Parotid Gland After Menopause. American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation Annual Meeting, Washington, ABD, 2012.

B7. Tatlıpınar A, Şahin Z. Effect of Anklosing Spondylitis on Hearing Function. Uluslararası 1. Glorf (Global Otology Research Forum) ve 29.Politzer Derneği Toplantıları, Antalya, Türkiye, 2013.

B8. Tatlıpınar A, Keskin S, Kınal E. Does Placement of Second Layer Temporalis Fascia Graft on Anterior Angle Region Cause Any Difference in Terms of Graft Success and Hearing Results in Type 1 Tympanoplasty? 3. Congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 2015.

B9. Tatlıpınar A,Keskin S. The relationship between mastoid pneumatisation, laterality of the disease and nasal/paranasal pathology in patients with chronic otitis media. 15 th International MSOA Meeting, Cappadocia, Turkey, 2016.

B10. Tatlıpınar A. Single Sided Hearing Loss: State of Art Management. 15 th International MSOA Meeting, Cappadocia, Turkey, 2016.

B11. Kartal İ, Tatlıpınar A. Effect of Zolendranate Treatment on Hearing Loss in a Patient with The Paget’s Disease Who Has Skull İnvolvement. Endobridge, Antalya, Turkey, 2016.

B12. Tatlıpınar A, Toraman M, Keskin S. The Effect of Additional Cartilage Graft on Hearing Function in Type 1 Tympanoplasty with Temporalis Fascia Graft. World ENT Congress, Paris, France, 2017.

F.Davetli Konuşmacı Olduğu Toplantılar

F1.Tatlıpınar A. Panelist: Ses Hijyeni. 7.Ulusal Larengoloji Kongresi, İstanbul, 2013.

F2.Tatlıpınar A. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Toplantısı, 2015.

F3.Tatlıpınar A. Başarılı Timpanoplasti İçin Öneriler. 14. Rhinocamp, Bodrum, 2015.

F4.Tatlıpınar A. Vokal Kord Paralizileri, 7. Solunum Zirvesi, Artvin, 2015.

F5.Tatlıpınar A. Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Cerrahi Tedavi. 7.İstanbul KBB-BBC Derneği Kongresi, Sapanca, 2015.

F6. Tatlıpınar A. Timpanoplastide Kilit Noktalar. Ankara Kulak Burun Boğaz Baş-Boyun Cerrahisi Derneği 2015-2016 Eğitim Toplantıları II, Otoloji- Nörootoloji Oturumu, 2015.

F7. Tatlıpınar A. Panelist: Single Sided Deafness: State of Art Management. 15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA), 2016.

F8. Tatlıpınar A. Adım Adım Timpanoplasti.12.Türk Rinoloji ve 4.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, 2016.

F9.Tatlıpınar A. Panelist: Timpanolasti. İstanbul KBB-BBC Uzmanlar Derneği 8. Kongresi, Sapanca, 2016.

F10. Tatlıpınar A. Ossiküloplasti Materyalleri. 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2016.

F11. Tatlıpınar A. Mastoidektomide Önemli Noktalar. Ankara Tıp 2. Alümni Toplantısı, Ankara, 2016.

F12. Tatlıpınar A. Panelist: Timpanoplasti. 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Belek, Antalya, 2017.

F13. Tatlıpınar A. Panelist : Ossiküloplasti. 9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji-Odyoloji Kongresi, Antalya, 2017.

F14. Tatlıpınar A. Ossiküloplasti. Ankara Tıp Alümni Toplantısı, Ankara, 2017.

F15. Tatlıpınar A. Globus Farengeus. 10. Ulusal Larengoloji Kongresi, Ankara, 2018.

F16: Tatlıpınar A. Panelist: Tinnitus: 40. Ulusal KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2018.

F17. Tatlıpınar A. Panelist: BPPV. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya 2019.

Arzu Tatlıpınar, MD, FEBE-ORL

Associate Professor of Otorhinolaryngology and Head&Neck Surgery

Name Surname               : Arzu Tatlıpınar

Academic Title                : Assoc. Prof. (2012-  ) Speciality                        : Otorhinolaryngology and Head-Neck Surgery

Graduation                     : Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey,1996

Birth Date                             :1972

Residency                             : Ankara University School of Medicine, Dept. of Otorhinolaryngology and Head-Neck Surgery, Ankara, Turkey, 1997-2001

Foreign Language           : English (ÜDS:90, KPDS:83)

International Publications: 19

National Publications         : 23

International Presentations & Posters : 11

Turkish Presentations &Posters           : 30

Career  Summary           :

 • Denizli State Hospital, Denizli, Turkey, ENT Specialist, 2002-2008
 • Observership and Research Fellow: Johns Hopkins University, School of Medicine, Dept. of Otorhinolaryngology and Head-Neck Surgery, Baltimore, USA, 2004-2005
 • Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital, First ENT Clinic, İstanbul,Turkey,ENT Specialist: 2008-2012, Assoc. Prof.: 2012-2013
 • Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, ENT Clinic, İstanbul, Turkey, Prof.: 2013-2017, Clinic Director.
 • Okan University Faculty of Medicine Otorhinolaryngology and Head&Neck Surgery Department, 2017- , Assoc. Prof.
Postgraduate education  :

 • Ferrara University Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Department, Ferrara, İtaly, 2001 March-April (Head of department : Prof. Dr. Antonio Pastore)
 • Johns Hopkins University Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Department, Baltimore, USA, 2004-2005( (Programme director: Prof. Dr. John K. Niparko (Otology-Neurootology) and Prof. Dr. Charles W. Cummings (Head and Neck Surgery), Head of Department: Prof. Dr. L. Minor)
 • House Ear Institute, Los Angeles, USA, 2009 February-March (Programme Director: Prof. Dr. Herald D. Brackmann (Otology-Neurootology).
 • The certification programme for education of investigators using experimental animals. Marmara University School of Medicine, MUSEM, İstanbul, 2010 April.
 • Michigan University Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Department, Ann Arbor,USA, 2010 September (Programme director: Prof. Dr. S. Tellian (Otology- Neurootology))
 • Marmara University School of Medicine Anatomy Department, Master Degree, Fall Season Programme, 2011
 • Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine Odiology, Department, Master Degree, Spring Season Programme, 2013
 • Association of Turkish Otorinolaryngology and Head and Neck surgery Otology School Programme, 2012-2014.
 • Association of Turkish Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Rhinology School Programme, 2013-2014.
 • Association of Turkish Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Laryngology and Phoniatry School Programme, 2014-2015.
 • The Royal College of Surgeons of Edinburgh, Complete Ear Surgery Course, Edinburgh, England, April 2016.
 • Gruppo Otologica, Middle Ear Surgery Course and Visiting Physician (Short fellowship programme), Piacenza, Italy, 2016 June (Program director: Prof. Dr. M. Sanna-Otology& Neurootology)
 • Causse Ear Clinic, Visiting Physian (Short fellowship programme) Colombiers, France, 2017 January (Programme director: R. Vincent)
 • Yıldırım Beyazıt University Health Science Institute, Audiology and Speech Disorders Phd Programme 2014-
PHD Thesis:

Standardization of Septal Deviation and Preoperative-Postoperative Acoustic Rhinometry Evaluation / Consultant: Prof. Dr. Rıza Keser

Consultant of The Following Thesis

1.The Evaluation and Comparison of The Effect of Surgical & Percutan Tracheotomy on Serum Thyroid Hormones / Esen E-2010

 1. The Effect of COL1A1 Gen Polimorphysim on Disease Etiology in The Patient with Otosclerosis Diagnosis. / Ertugay OÇ-2011
 2. Histopathologic Evaluation of The Effect of Ionizing Radiation on Laryngeal and eusophageal mucosa in the base of chronic inflammation due to gastroeusophageal and laryngopharyngeal rephlu with Experimental Animal Model (Experimental Animal Study) / Oyan MS-2014
 3. The Effect of Lipoic Acid and Methyl Prednisolon on Nerve Healing in The Rats with Traumatic Facial Paralyses (Experimental Study) / Tekdemir E-2015
 4. Investigation of The Histopathologic Effect of Hypothyroidism on Larynx and Parotid (Experimental Study) / Uzun S-2016
 5. The Evaluation of The Effect of Astaxsantine on Cisplatin Ototoxicity in Rats with OtoAcoustic Emission, Total Antioxidant Capacity Measurement and Histopathologic Method (Experimental Study) / Kınal ME-2016
 6. The Evaluation of Relationship Between Formation of Ossicular Defect and Osteoprotegerin & ve NLRP 3 Inflamasom Gene Polymorphysim in Patient with Chronic Otitis Media / Keskin S-2017
 7. Investigation of The Relationship Between Obstruction Types and Attention Parametry in Children with Adenotonsillar Hypertrophy. / Durgun C-2017
Awards

 1. First place free paper, Congresse of 32 nd National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2010.
 2. The second place, Exam of Vertigo, Vertigo Meeting, Northern Cyprus Turkish Republic, 2011.
3.The second place, the most productive ENT specialist in terms of SCI /SCI-E publication in 2011, Kanal KBB.

 1. The certificate of National Board of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2012.
6.The chief resident examination of Ministery of Health, 2012.

 1. The certificate of Fellow of European Board of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2014.
 2. Second Place, The best investigation in the field of Otology - Neurootology, Congresse of 37 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2015.
  A. International Publications

A1. Bhatti N, Tatlipinar A, Mirski M, Koch WM, Goldenberg D. Percutaneous dilation tracheotomy in intensive care unit patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 136(6):938-41.

A2. Bhatti N, Mirski M, Tatlipinar A, Koch WM, Goldenberg D. Reduction of complication rate in percutaneous dilation tracheotomies. Laryngoscope  2007; 117(1):172-5.

A3. Nahas Z, Tatlipinar A, Limb CJ, Francis HW. Spontaneous meningoencephalocele of the temporal bone: clinical spectrum and presentation. Arch Otolaryngol Head  Neck Surg  2008; 134(5):509-18.

A4. Uslu C, Tek A, Tatlipinar A, Kilicarslan Y, Durmus R, Ay Ogredik E, Karaman M, Oysu C. Cartilage reinforcement tympanoplasty : otological and audiological results. Acta Otolaryngol 2010; 130: 375-83.

A5.Tatlıpınar A, Tuncel A, Öğredik EA, Gökçeer T, Uslu C. The Role of Computed Tomography Scanning in Chronic Otitis Media. European Archieves of Otorhinolaryngology, 2012; 269(1): 33-8.

A6.A6.Yew M, Dubbs B, Tong O, Nager GT, Niparko JK, Tatlipinar A, Francis HW. Arachnoid Granulations of the Temporal Bone: A Histologic Study of Dural and Osseous Penetration. Otol Neurotol, 2011; 32(4): 602-9.

A7.Tatlıpınar A, Duman D, Uslu C, Egeli E. The effects of obstructive sleep apnea syndrome due to adenotonsillar hypertrophy on the cardiovascular system in children. The Turkish Journal of Pediatrics, 2011; 53(4): 359-63.

A8.Tatlıpınar A, Dede O, Esen E, Gökçeer T. Combined sphenoid and frontal sinus aplasia accompanied by bilateral maxillary sinus hypoplasia in a child with sinusitis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 2011; 6:149-52.

A9.Tatlıpınar A, Çimen B, Duman D, Esen E, Köksal S, Gökçeer T.Effect of adenotonsillectomy on endothelin-1 and C-reactive protein levels in children with sleep-disordered breathing. Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2011; 145(6):1030-5.

A10.Tatlıpınar A, Güneş P, Özbeyli D, Çimen B, Gökçeer T. Effects of Ovariectomy and Estrogen Replacement Therapy on Laryngeal Tissue: A Histopathological Experimental Animal Study. Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2011; 145(6):987-91.

A11.Karaman M, Tuncel A, Sheidaei S, Karabulut MH, Tatlıpınar A. Functional capacity of the thyroid autograft and heterograft: An experimental study.Head Neck, 2012; 34(5):702-8.

A12.Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T. The Effect of Adenotonsillectomy on Serum Insulin Like Growth Factors and the Adenoid/Nasopharynx Ratio in Pediatric Patients: A Blind, Prospective Clinical Study. International Journal of Otorhinolaryngology, 2012; 76(2): 248-52.

A13.Tatlıpınar A, Dursun G, Dizbay Sak S, Yağci C. Comparison of Videolaryngoscopy and Computed Tomography Findings with Histopathological Results in Larynx Cancers. Turkish Journal of Medical Sciences, 2012; 32(1):104-11.

A14.Tatlıpınar A, Biteker M, Meriç K, Bayraktar Gİ, Tekkeşin Aİ, Gökçeer T. Adenotonsillar Hypertrophy: Correlation Between Obstruction Types and Cardiopulmonary Complications. Laryngoscope 2012; 122(3):676-80.

A15. Esen E, Karaman M, Deveci I, Tatlıpınar A, Tuncel A, Sheidaei S, Esen S. Analysis and comparison of changing in thyroid hormones after percutaneous and surgical tracheotomy. Auris Nasus Larynx. 2012; 39(6): 601-5.

A16.Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T. Response to the letter to the editor regarding ‘‘ The effect of adenotonsillectomy on serum insuline like growth factors and the adenoid/nasopharynx ratio in pediatric patients: A blind, prospective clinical study.2012; 76(5): 763-764.

A17. Ertugay OC, Ata P, Kalaycik Ertugay C, Kaya KS, Tatlipinar A, Kulekci S. Association of COLA1 polymorphism in Turkish patients with otosclerosis. Am J Otolaryngol 2013; 34(5): 403-406.

A18. Tatlıpınar A, Kartal İ. The evaluation of thyroid nodules. Thyroid Disorders Ther 2015; 4: 2-5.

A19. Tatlıpınar A, Kınal E. Links and risks associated with adenotonsillectomy and obesity. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics 2015; 6: 123-7.

 

  B. International Free Papers:

B1. Aydıntuğ S, Gungor Turkmen EA, Ural Tatlıpınar A, Demırer S, Ozgursoy O, Akcay P, Yorulmaz I, Kucuk B Evaluation of Parameters Determining Malnutrition Status in Patients Undergoing Laryngectomy. Congress of Nutritional Practice  2001, Aspen A.B.D, 2001 (Abstract: Nutrition in Clinical Practice, 17(1):61, 2002).

B2. Goldenberg D, Tatlipinar A, Koch WM, Bhatti NI. Percutaneous Dilation Tracheotomy in Intensive Care Unit Patients : Our Experience with 274 Patients. American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation Annual Meeting, Los Angeles, ABD, 2005.

B3.Streubel SO, Tatlipinar A, Limb CJ. Cochlear Implantation in Children with Multiple Disabilities. American Academy of Otolaryngology Annual Meeting, Los Angeles, ABD, 2005.

B4. Goldenberg D, Mirski M, Tatlipinar A, Bhatti NI. Reduction of Complication Rate in Percutenous Dilation Tracheostomy. Triological Society Meeting, Chicago, Illinois, ABD, 2006.

B5.Tatlipinar A, Kartal İ, Gözü H, Gökçeer T. The effect of hormone replacement therapy on hearing function in hypothyroid patients. ENDO , Boston, Massachusetts, ABD, 2011.

B6. Tatlıpınar A, Oysu Ç, Uslu Ü, Yiğit A, Verim A. The Role of Estrogen on Rat Parotid Gland After Menopause. American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation Annual Meeting, Washington, ABD, 2012.

B7. Tatlıpınar A, Şahin Z.International 1st Glorf (Global Otology Research Forum) Meeting, Antalya, Turkey,  2013.

B8. Tatlıpınar A, Keskin S, Kınal E. Does Placement of Second Layer Temporalis Fascia Graft on Anterior Angle Region Cause Any Difference in Terms of Graft Success and Hearing Results in Type 1 Tympanoplasty? 3. Congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 2015.

B9. Tatlıpınar A, Keskin S. The relationship between mastoid pneumatisation, laterality of the disease and nasal/paranasal pathology in patients with chronic otitis media. 15 th International MSOA Meeting, Cappadocia, Turkey, 2016.

B10. Tatlıpınar A. Single Sided Hearing Loss: State of Art Management. 15 th International MSOA Meeting, Cappadocia, Turkey, 2016.

B11. Kartal İ, Tatlıpınar A. Effect of Zolendranate Treatment on Hearing Loss in a Patient with The Paget’s Disease Who Has Skull İnvolvement. Endobridge, Antalya, Turkey, 2016.

B12. Tatlıpınar A, Toraman M, Keskin S. The Effect of Additional Cartilage Graft on Hearing Function in Type 1 Tympanoplasty with  Temporalis Fascia Graft. World ENT Congrees, Paris, France, 2017.

   

  D. National Publications:

D1.Gerçeker M, Yorulmaz İ, Ural Tatlıpınar A. Voice and speech. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal, 2000; 8(1):71-78.

D2.Ural Tatlıpınar A, Beder E, Anadolu Y. New insights in Meniere Disease Treatment. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal, 2000; 8(2):150-156.

D3.Ural Tatlıpınar A, Dursun G. The clinical importance of videolaryngostroboscopy in diagnosis and treatment of voice disorders. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal, 2000; 8(3):195-201.

D4. Gerçeker M, Anadolu Y, Tatarağasi A, Ural Tatlıpınar A. Hearing loss in children: Etiology-Clinic-Treatment. ENT Post , 2001; 11(1,2,3,4):41-55.

D5. Anadolu Y, Ural Tatlıpınar A, Gerçeker M, Aytaç S. Cystic Schwannoma originating from cervical vagus. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal, 2001; 9:121-124.

D6.Ural Tatlıpınar A, Keser R, Anadolu Y. Acoustic Rhinometric Evaluation of Septal Deviation in Pre and postoperative period. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal, 2001;9:68-73.

D7. Anadolu Y, Özgürsoy OB, Ural Tatlıpınar A.Reduction of inferior turbinate by using radiofrequency in inferior turbinate hypertrophy. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal, 2001; 9:129-133.

D8.Ural Tatlıpınar A, Gerçeker M, Yorulmaz İ. Metastases of ovarian cancer in the nose: A case report. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal 2001;9: 160-163.

D9.Tatlıpınar A, Uslu C, Esen E. Sphenochoanal polyp with bilateral choncha bullosa: A case report. Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital Medical Journal 2009; 49(3): 203-205.

D10. Yüksel Ö, Tuncel A, Uslu C, Esen E, Tatlıpınar A, Dede O, Sheidaei S, Ertugay ÖÇ. Our clinical approach to the patients with snoring. Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital Medical Journal 2009; 49(3): 194-202.

D11.Tatlıpınar A, Gökçeer T, Esen E. Our clinical experiences in organic vocal cord paralysis. Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital Medical Journal 2009; 49(4): 229-233.

D12. Tatlıpınar A, Uslu C, Esen E, Gürsan SÖ, Güneş P. Multifocal Pylomatrixoma. Ear Nose Throat and Head Neck Surgery Journal, 2010; 18(2): 78-81.

D13.Tatlıpınar A, Gökçeer T, Tuncel A. The factors which affect the success of temporal fascia grafting in tympanoplasty. KBB Forum, 2010; 9(4): 88-94.

D14.Tatlıpınar A, Gökçeer T, Köksal S, Esen E. Our experience in choanal polyps. ENT Forum, 2010; 9(2): 25-29.

D15.Tatlıpınar A, Gökçeer T, Gerçeker M, Tuncel A, Ertugay ÖÇ, Güneş P. Diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in major salivary gland masses. Gazi Medical Journal, 2010; 22: 97-99.

D16.Tatlıpınar A, Gökçeer T, Uslu C, Tuncel A, Esen E. The comparison of cartilage island graft with perichondrium and temporal muscle fascia in type 1 tympanoplasty. Ear Nose Throat Head Neck Surgery Journal, 2011; 19(2): 59-65.

D17.Tatlıpınar A, Gökçeer T, Ertugay ÖÇ, Özkara S. The Castleman disease of submandibular gland. Gazi Medical Journal, 2011; 22: 97-99.

D18. Tatlıpınar A, Esen E, Balta M, Sheidaei S, Gökçeer T. The comparison of premenapousal and postmenapousal women in terms of nasal physiologic  findings. Ear Nose Throat Head Neck Surgery Journal, 2012; 20: 15-20.

D19. Tuncel A, Karaman M, Sheidaei S, Tatlıpınar A, Esen E. The comparison ofclinical findings and minor test in the diagnosis of Frey syndrome. Ear Nose Throat Speciality Journal, 2012; 22(4): 200-206.

D20. Kınal E, Tatlıpınar A, Uzun S, Deveci HS. A reason of objective tinnitus: High and Dehissent Juguler Bulb. Bosphorus Medical Journal, 2013;1(1): 41-43.

D21. Tekdemir E, Tatlıpınar A, Keskin S, Dündar TA. The Relationship Between Choncha Bullosa & Septal Deviation and The Value of Preoperative Paranasal Sinus Tomography in The Patient with Septal Deviation. Bosphorus Medical Journal, 2015; 2(3):100-102.

D22. Kınal ME, Beyazgün V, Tatlıpınar A, Özbay N. Dermoid Cyst of The Floor of The Mouth: Case Report. Bosphorus Medical Journal, 2015; 2(3):113-116.

D23. Tatlıpınar A, Kınal E. Surgical Approach of Bilateral Abductor Vocal Cord Paralyses. Bosphorus Medical Journal, 2016; 3(1):40-45.

 

  E. National Free Papers

E1. Ural A, Dursun G, Küçük B, Sami E, Yosunkaya T. CO2 Laser Cordectomy in the teratment of T1 Glottic Cancers. Congress of 24 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 1997.

E2. Anadolu Y, Ural A, Gerçeker  M, Aytaç S. Cystic Schwannoma originating from cervical vagus. Congress of 25thNational Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, İzmir, 1999.

E3.Ural Tatlıpınar A, Gerçeker M, Yorulmaz İ. Metastases of ovarian cancer in the nose: A case report: Olgu Sunumu. Congress of 26thNational Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek-Antalya, 2001.

E4.Ural Tatlıpınar A, Keser R, Anadolu Y.Standardization of septal deviations and Acoustic Rhinometric Evaluation of Septal Deviation in pre and postoperative period.Congress of 26th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek-Antalya, 2001.

E5. Tatlıpınar A, Tuncel A, Uslu C, Öğredik EA.The value of preoperative computed tomography in chronic otitis media.Congress of 31 stNational Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2009.

E6.Tatlıpınar A, Dursun G.Comparison of Videolaryngoscopy and Computed Tomography Findings with Histopathological Results in Larynx Cancers. Congress of 31 st National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2009.

E7.Öğredik EA, Tuncel A, Esen E, Dede O, Uslu C, Tatlıpınar A. Analysis of Head and neck masses. Congress of 31 st National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2009.

E8.Tatlıpınar A, Gökçeer T, Ertugay ÖÇ, Özkara S. Castleman disease of submandibular gland. Congress of 32 nd National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2010.

E9.Tatlıpınar A, Esen E, Balta M, Sheidaei S, Gökçeer T. The effect of Menopouse on nasal physiology. Congress of 32 nd National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2010.

E10.Tatlıpınar A, Atalay S, Esen E, Yılmaz G, Köksal S, Gökçeer T. The effects of ratio of nasopharyngeal obstruction and adenotonsillectomy on IGF-1 ve IGFBP-3 levels in children. Congress of 32 nd National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2010.

E11. Verim A, Düzci Ö, Naiboğlu B, Tatlıpınar A, Tepe Karaca Ç. A rare metastatic mass of parotid gland. Congress of 33 rd National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2011.

E12.Tatlıpınar A, Biteker M, Meriç K, Bayraktar G, Tekkeşin Aİ, Gökçeer T. The relationship of type of obstructive pathology with cardiovascular complication in children with adenotonsillar hypertrophy .Congress of 33 rd National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Belek, Antalya, 2011.

E13. Tatlıpınar A, Delice S, Döşoğlu N, Gökçeer T, Aksaray S. The investigation of biofilm formation in isolated microorganism in patients with tonsillectomy and adenoidectomy. Congress of First National Clinic Microbiology, Antalya, 2011.

E14. Kınal E, Tatlıpınar A, Uzun S, Deveci HS. A reason of objective tinnitus: High and Dehissence Juguler Bulb. Congress of 35 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2013.

E15. Oyan S, Tatlıpınar A, Keskin S, Beyazgün V. Osteoma and exostosis which are the reasons for external auditory canal obstructions: Case report. Congress of 35 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2013.

E16.Tatlıpınar A, Boz ES, Aksaray S, Balta M, Verim A. The relationship between otitis media with effusion and helicobacter pylori in children. Congress of 35 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2013.

E17. Tatlıpınar A, Ertugay ÖÇ, Balta M, Kınal E. Evaluation of nasal mucociliary clearence in unilateral chronic otitis media. Congress of 3 rd National Otology and Neurootology, Belek, Antalya, 2014.

E18. Oyan MS,  Tatlıpınar A,  Güneş P,  Atasoy BM,  Özbeyli D, Keskin S,  Dağlı A. Histopathologic Evaluation of The Effect of Ionizing Radiation on Laryngeal and eusophageal mucosa in the base of chronic inflammation due to gastroeusophageal and laryngopharyngeal rephlu with Experimental Animal Model (Experimental Animal Study). Congress of 36 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2014.

E19. Keskin S, Tatlıpınar A, Beyazgün V, Dündar T. The Effect of support of anterior annuler angle with temporal graft on Hearing Results and Graft Success in Early Period. Congress of 36 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2014.

E20. Keskin S, Tatlıpınar A, Uzun S, Beyazgün V, Özbay N. Extranodal  Zone B Cell Lymphoma in Parotid Gland: Case Report. Congress of 36 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2014.

E21. Keskin S, Tekdemir E, Dündar TA, Tatlıpınar A. Nasal cavity located neurofibroma: Case report. Congress of 11 th National Turkish Rhinology, Antalya 2015.

E22. Tekdemir E, Tatlıpınar A, Keskin S, Dündar TA. The Relationship Between Choncha Bullosa & Septal Deviation and The Value of Preoperative Paranasal Sinus Tomography in The Patient with Septal Deviation. Congress of 11 th National Turkish Rhinology, Antalya, 2015.

E23. Mustafa Emrah Kınal, Arzu Tatlıpınar, Emrah Tekdemir, Tuğba Aslan Dündar. Thyroglossal ductus papillary carcinoma: Case report. Congress of 37 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2015.

E24. Arzu Tatlıpınar, Emrah Kınal, Serhan Keskin. Do mastoid aeration loss and bilateral placement affect the success of type 1 tympanoplasty? Congress of 37 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2015.

E25. Selami Uzun, Arzu Tatlıpınar, Vehip Beyazgün, Serhan Keskin. Preoperative Period Adenoid Bleeding in The Patient with history of ginkho biloba usage: Case Report. Congress of 37 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2015.

E26. Selami Uzun, Arzu Tatlıpınar, Tuğba Aslan Dündar, Vehip Beyazgün, Mustafa Emrah Kınal. The Role of Diabetes Mellitus and Hypertension on Etiology and Treatment Efficasy of Bells Palsy. Congress of 37 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2015.

E27. Emrah Tekdemir, Arzu Tatlıpınar, Dilek Özbeyli, Özge Tekdemir, Mustafa Emrah Kınal. The Effect of Lipoic Acid and Methyl Prednisolon on Nerve Healing in The Rats with Traumatic Facial Paralyses. Congress of 37 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2015.

E28. Kınal ME, Tatlıpınar A, Uzun S, Şirin S, Dündar TA, Keskin S. The Evaluation of The Effect of Levocetyrsine in The Smoker and Nonsmoker Patients with Allergic Rhinitis. 12th National Rhinology Congress, Antalya, 2016.

E29. Uzun S, Tatlıpınar A, Kınal E, Keskin S, Özbeyli D, Çimen B, Güneş P. The evaluation of The Histopathologic Effect of Experimental Induced Hypothyroidism on Larynx and Parotid in Rats. 38 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2016.

E30. Tekdemir E, Tatlıpınar A, Erdoğan RB, Çokay Bİ, Somay A, Toraman M. A rare larynx tumor: Malign Fibrous Hystyositoma. 38 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2016.

  F. Invited Speaker

F1. Tatlıpınar A. Voice Hygine. 7th National Laryngology Congress, İstanbul, 2013.

F2. Tatlıpınar A. Tympanoplasty. Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Educational Meeting, İstanbul, 2015.

F3. Tatlıpınar A. Suggesstions for Successfull Tympanoplasty 14 th Rhinocamp, Bodrum, 2015.

F4. Tatlıpınar A. Vocal Cord Paralyses. 7th Respiration Summit, Artvin, 2015.

F5. Tatlıpınar A. Surgical Treatment in Bilateral Vocal Cord Paralyses. 7 th Istanbul ENT-HNS Association Meeting, Sapanca, 2015.

F6. Tatlıpınar A. Key Points in Tympanoplasty. Ankara Ear Nose Throat and Head&Neck Surgery Association 2015-2016 Educational Meetings-II, Otology-Neurotology Sesssion, Ankara, 2015.

F7. Tatlıpınar A. Step by Step Tympanoplasty. 4th National Otology Neurootology Congress, Antalya, 2016.

F8. Tatlıpınar A. Single Sided Deafness: State of Art Management. 15 th International MSOA Meeting, Cappadocia, Turkey, 2016.

F9. Tatlıpınar A. Tympanoplasty Panel. 8 th Istanbul ENT-HNS Association Meeting, Sapanca, 2016.

F10. Tatlıpınar A. Ossiculoplasty Materials. Congress of 38 th National Turkish Otorhinolaryngology and Head –Neck Surgery, Antalya, 2016.

F11. Tatlıpınar A. Tympanoplasty Course. 5th National Otology Neurootology Congress, Antalya, 2017.


İ. Associate Editor of Medical Journals

İ1. Bosphorus Medical Journal, 2013-2017

İ2. Istanbul Northern Clinics Medical Journal, 2016-2017

  J. Reviewer of The Medical Journals

J1. Laryngoscope

J2. Acta Oto-Laryngologica

J3. European Archieves of Otorhinolaryngology

J4. Turkish Clinics Medical Sciences Journal

J5. Turkish Otolaryngology Archieves

J6. Bosphorus Medical Journal

J7. Ok Meydanı Medical Journal

J8. Istanbul Northern Clinics Medical Journal

  H. Membership of Scientific Associations

H1. Turkish Rhinology Association

H2. Ear Nose Throat Head Neck Surgery Association

H3. Laryngology Association

H4. Maxillofacial Surgery Association

H5. Robotic Surgery Association

H6. American Academy  of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery