Delik Kulak Zarı

İşitme Kayıpları
05/07/2017
Kulak Tüpü
05/07/2017

Delik Kulak Zarı

Delik Kulak Zarı

 

Kulak zarı dış kulak yolu ile orta kulağı ayıran yapıdır. Tıbbi terminolojide kulak zarına “Timpanik membran” adı verilir. Kulak zarına ve birbirine yapışık orta kulak kemikçikleri(çekiç,örs,üzengi-malleus,incus,stapes) titreşen zardan sesi iç kulağa iletirler. Orta kulak östaki tüpü ile genize bağlanmıştır. Yutkunma ve esneme sırasında çalışan bu tüp havayı orta kulağa iterek orta kulak basıncını dış atmosfer basıncına eşitler ve kulak zarının en iyi şartlarda titreşmesini sağlar.

Kulak zarında çeşitli nedenlerle delinme meydana gelebilir. Delik kulak zarına genellikle ağır işitme, bazen de kulak akıntısı eşlik eder. Ağrı genellikle yoktur.

 

Kulak zarında delinmeye yol açan nedenler nelerdir?

Sebep genellikle travma veya enfeksiyondur:

1-Kulağa tokat atılması,

2-Kafa kemiği kırıkları;

3- Ani patlamalar,

4- Toka,pamuklu çubuk ,kürdan,firkete gibi bir cismin dış kulak yolundan içeriye fazla sokulması,

5- Kaynak alevi veya asit gibi sıvıların dış kulak yolundan içeri girmesi,

6- Orta kulak enfeksiyonları, kulak zarında delik oluşturabilir.

Orta kulak enfeksiyonları kulakta ağrı, işitme kaybı ve bazen zarda delinmeye yol açabilir. Zar delinmişse kulaktan iltihaplı ve kanlı bir akıntı olacaktır. Nadir olarak kulak zarına tedavi amacıyla yerleştirilmiş ventilasyon tüpleri kulakta kalıcı bir delik oluşturabilir.

 

Kulak zarı delikleri ne kadar zamanda iyileşir?

Kulak zarı deliklerinin büyük çoğunluğu birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşirken, bir kısmında bu süre ayları bulabilmektedir. İyileşme evresinde kulak sudan korunmalıdır. Kendiliğinden kapanmayan delikler ameliyatı gerektirir.

 

Kulak zarı deliklerinin işitmeye etkileri nelerdir?

Kulak zarındaki deliğin yeri ve büyüklüğü işitme kaybının derecesini belirler. Delik büyüdükçe işitme kaybı artar. Kronik orta kulak enfeksiyonlarında zarla birlikte orta kulak kemikçiklerinde oluşan tahribat, işitme kaybını derinleştirir. Travmada ise yine orta kulak kemikçiklerinde kopma ve zincirin devamlılığının bozulması sonucu ileri işitme kayıpları oluşabilir. Ani travma ve patlamalar işitme kaybı ile birlikte çınlamaya da yol açabilir. Çınlama genellikle birkaç gün içinde azalır.

 

Nasıl tedavi edilir?

 

İlk önce işitme testi yapılmalı ve orta kulakta oluşan tahribatın derecesi saptanmalıdır. Kulak zarındaki deliğin kapatılması işitmede iyileşme ve çınlamada azalma sağlar. Deliğin kapatılması orta kulağa kirli suların kaçışını ve olası orta kulak enfeksiyonlarını da engeller. Zarın kenarına bitişik deliklerde orta kulakta kolesteatom(cilt kisti) gelişmesini de engeller. Kolesteatom orta kulakta enfeksiyona, işitme kemikçiklerinde ve diğer önemli orta kulak yapılarında tahribata ve çeşitli önemli komplikasyonlara yol açabilir. Delik küçükse kendiliğinden kapanma ihtimali yüksektir. Doktorunuz iyileşmeyi zaman zaman sizi muayene ederek takip etmelidir.

 

İyileşmede zorluk varsa ne yapmalı?

 

İyileşmede zorluk varsa ve deliğin büyüklüğü uygunsa doktorunuz bir yama yapabilir. Mikroskop altında zarın kenarları tazelenir, iyileştirici etkisi olan ilaçlar sürülür ve zarın üzerine ince bir kağıt parçası kapatarak yama yapılabilir. Bu tatbikat zardaki delik tam kapanıncaya kadar 3-4 kez tekrarlanabilir. Delik kapanırsa işitmede genellikle bir düzelme de olacaktır. Delik büyükse ve yama ile kapatılamayacağı görüşü hakimse veya birkaç kez kağıt yama tatbiklerinden sonra delik hala kapanmamışsa cerrahi müdahale gerekir. Zarın kapatılması için çeşitli cerrahi teknikler vardır. Tüm tekniklerde iyileşmeyi sağlamak için zardaki delik bir doku parçası ile kapatılır. Bu işleme ‘Mirengoplasti’ adı verilir. İrengoplasti % 96-98 oranında deliğin kapatılmasında ve işitmenin düzeltilmesinde başarı sağlar. Basit bir ameliyattır ve çoğu kez hasta aynı gün evine gönderilir. Orta kulak kemikçiklerinde de hasar sözkonusu olduğunda aynı ameliyatta kemik zincirin yeniden yapılanması (restorasyonu) da gerçekleştirilir. Doktorunuz kulağınızdaki hasara göre tedavi seçeneklerini değerlendirecek ve sizin için uygun yolu seçecektir.